Den skjulte byrden

Fra refselsesrett til oppdragervold

April 4, 2018

Er det greit å slå barn i oppdragelsesøyemed? Har ikke foreldre en refselsesrett? Når blir fysisk refselse oppfattet som vold? Denne podcasten., som varer i vel 13 minutter, begynner med et historisk tilbakeblikk på refselsesretten i Norge og ser på hvordan denne har endret seg fra 1600-tallet og frem til i dag i lys av et menneskerettighetsperspektiv. 

Play this podcast on Podbean App