Den skjulte byrden

Historier om skam og kropp

April 30, 2018

I denne episoden av Den skjulte byrden trekker jeg frem noen historier om skam og kropp. Jeg har snakket med 10 personer om hvordan seksuelle overgrep, som de alle var utsatt for som barn, har påvirket deres syn på kropp. Noen av historiene er meget sterke. De forteller om blant annet et negativt selvbilde, å skamme seg ovcer egen kropp, spiseforstyrrelser, selvskading, og å føle seg skitten. De forteller at de alle måtte finne en annen vei å få ut smerten på, de måtte sette egne ord på den skjulte byrden. Dagens episode varer i litt over 16 minutter. 

Play this podcast on Podbean App