Den skjulte byrden

Hukommelsens etikk

April 6, 2018

Jeg har jobbet med vold og overgrep siden tidlig på 1980-tallet. Som saksbehandler i barnevernet og som terapeut for både utsatte og overgripere, har det alltid vært viktig å nedtegne hva som har skjedd. Jeg har ofte tenkt på dette som hukommelsesarbeid. Men hvorfor er det viktig å ta vare på minnene våre? Er det ikke bedre å glemme en traumatisk fortid og leve videre som om ingenting vondt har hendt oss? Kan vi snakke om en etisk forpliktelse til å huske, en hukommelsens etikk? I denne episoden av Den skjulte byrden, som varer i 22 minutter, ser jeg nærmere på hvorfor vi er forpliktet til å huske, for å lære av vår fortid, og til å glemme, for å hjelpe oss forbi hat og sinne. 

Play this podcast on Podbean App