Den skjulte byrden

Kampen om anerkjennelse

April 23, 2018

Kampen om anerkjennelse, inspirert av boken med samme navn og skrevet av Axel Honneth (1996), tar for seg tre former for anerkjennelse: kjærlighet, respekt for borgernes rettigheter i praksis og sosial verdsettelse. Til disse tre formene for anerkjennelse er det tilsvarende tre former for krenkelser: kroppslige krenkelser, nektelse av rettigheter og nedverdigelse av levemåter. Denne episoden av Den skjulte byrden, tar for seg hvordan anerkjennelse formidles via moralsk motiverte konflikter og kamp på individ, gruppe og samfunnsnivå. Selv om anerkjennelse er det etiske grunnlaget for alt hjelpearbeid, må vi må likevel aldri støtte et anerkjennelseskrav som medfører en krenkelse av et annet menneskets etiske autonomi, dvs maktmisbruk, vold eller overgrep. Dagens podkast varer i litt under 19 minutter.

Play this podcast on Podbean App